Regler

Regler for Trondheimsfjord Fiskefestival 2018

All fisk som leveres til innveiing skal bløgges. Fisk under minstemål teller ikke. Poengberegningen er ny: Alle arter har en fastsatt poengsum basert på sjeldenhet, mens noen arter (vektarter) gir i tillegg vektpoeng og skal veies inn tilsvarende tidligere år (med unntak av skater som skal gjenutsettes umiddelbart etter egen veiing). Se “poeng- og grunnvektslista” under. Det betyr alt unntatt vektfiskene skal slippes ut. Som dokumentasjon på gjenutsatt fisk gjelder bilde på utdelt deltagerbevis. Vi innfører dette for å bevare de lokale stammene av kutlinger, ulker, paddetorsk osv, og samtidig øke fokus på større fisk. Som et eksempel: om ulka er 14 eller 25 gram bør ikke gjøre noe forskjell poengmessig, men om du får en hyse på 3 kg bør den telle vesentlig mer enn en på 2 kg. Sistnevnte kommer også langt mer til nytte død.


Konkurranseområde 2018 (Det kan fiskes helt inn i stjørdalsfjorden, men Sjøørret er fredet av fylkesmannen innenfor den blå streken med hvite sirkler mellom flatholman og kleivan. Vi oppfordrer alle til å uansett sette tilbake SØ tatt under konkurransen, da den ikke gir poeng).

Fiskeredskap
1. Det skal fiskes med sportsfiskeredskap (stang+snelle), og det er lov til å fiske med totalt en stang per person. Man kan fiske med inntil 6 enkeltkroker + eventuelt kunstagn i enden. Kunstagn skal ha med originalt riggede kroker, f.eks. pilk med treblekrok, balansepilk, jigg med kun original krok, etc.
2. Fisken skal være fisket selv. Det er IKKE lov med utveksling av fisk, ei heller å passe på sidemannens stenger.
3. Fisk skal være korrekt kroket. Det vil si i munnen, innenfra og ut.
4. Til skater skal det brukes enkle kroksett (ikke pennel-takler). Det oppfordres også til maksimalt en opphenger over skateslep, samt bruk av avkrokingsmatte (evt. annet underlag). Dette reduserer skader og øker sjansen for vellykket gjenutsetting.

Minstemål
5. En skal forholde seg til gjeldende minstemål for fritids- og turistfiske. Minstemål for de aktuelle artene står oppført i poeng- og grunnvektlista.

Fredede arter
6. Pigghå og ål er totalfredet og skal slippes ut igjen. Disse teller ikke i konkurransen. Samme gjelder for blålange selv om den ikke kan settes tilbake.

Skater
7. Alle skater skal settes tilbake etter veiing. Info om eventuell merking vil bli gitt før konkurransestart.

Fiskevelferd
8. Alle arter som ikke har en grunnvekt skal slippes tilbake igjen så langt det lar seg gjøre.
9. Fisk som skal veies inn skal være bløgget.

Regelbrudd
10. Eventuelle brudd på reglementet, kan føre til diskvalifisering. Det vil forekomme sjekker i løpet av dagen.

Poengberegning
11. Man kan kun registrere eller veie inn ett individ av hver art.
12. Alle arter har en fast poengsum (se poeng- og grunnvektsliste), og man får poeng for hver art man kan dokumentere (foto av fisk ved siden av deltagerbevis).
13. Noen av artene i poeng- og grunnvektslista har i tillegg en grunnvekt. Disse artene KAN veies inn (med unntak av skater, se pkt. 14). Poengberegning på arter med grunnvekt er som følger (vekt / grunnvekt) x 100. Eksempel: Makrell på 0,75 kg vil med en grunnvekt på 1 kg gi (0,75/1,0) x 100 = 75 poeng. Man kan få maksimalt 150 prosentpoeng per art. Denne poengsummen legges til den faste poengsummen for arten.
14. Skater skal ikke veies inn. For å få registrert vekt på skater, må de veies selv og settes tilbake. Vekt opplyses under innveiing, dette går på tillit. Dersom man ikke har vekt, får man likevel de faste poengsummene for skatene dersom man viser bilde.
15. Arter under minstemålet (se punkt 5) teller ikke.
16. Får man en art som ikke er på poeng- og grunnvektslista, får man automatisk 100 poeng.
17. Ved uavgjorte poengsummer vinner den som har flest arter. Dersom dette også er likt vinner den som har størst fisk.
18. Den i klassene som får flest poeng i løpet av konkurranseperioden, vinner sin klasse.

19. Det kreves at deltakeren skal stå i innveiingskø innen kl 15.00, samt være tilstede under premieutdelingen for å kunne motta premie, dette gjelder for alle kategorier og klasser.


Konkurranseområde 2018 (Det kan fiskes helt inn i stjørdalsfjorden, men Sjøørret er fredet av fylkesmannen innenfor den blå streken med hvite sirkler mellom flatholman og kleivan. Vi oppfordrer alle til å uansett sette tilbake SØ tatt under konkurransen, da den ikke gir poeng).

Med forbehold om skrivefeil og endringer opp til konkurransestart.

Poeng- og grunnvektsliste finner du her.