Grunnvekter

Art Poeng Grunnvekt (kg) Minstemål
Bergnebb 30
Berggylte 40
Blåkjeft 50
Brosme 50 8
Dvergulke 50
Gapeflyndre 50
Grønngylte 40
Havmus 60
Hvitting 30 1,5 32 cm
Horngjel 50
Hornkvabbe 60
Hyse 30 2 40 cm
Hågjel 40
Hårvar 50
Kloskate 50 0,5 (gjenutsettes)
Knurr 40
Kolmule 60
Kveite 60 20 80 cm
Laks 40 35 cm
Lange 40 25
Lusuer 50
Lyr 40 3
Lysing 60 6 30 cm
Makrell 30 1
Paddetorsk 50
Panserulke 50
Piggskate 70 4 (gjentutsettes)
Piggvar 60
Rødflekket kutling 50
Rødknurr 60
Rødspette 50 29 cm
Rognkjeks 60
Sandflyndre 40 23 cm
Småkutlinger (sand-, leir, -berg og tangkutling) 30
Sei 40 8
Sild 60 25 cm
Sjøørret FREDET under konkurransen  Skal gjenutsettes , gir ingen poeng i konkurransen
Skrubbe 50 20 cm
Småflekka rødhai 70
Smørflyndre 70
Spisskate 70 6 (gjenutsettes)
Strømsild 50
Svarthå 50
Svartkutling 40
Sypike 30
Taggmakrell 50
Tangsprell 40
Tangstikling 50
Torsk 50 10 44 cm
Trepigget stingsild 30
Vanlig fløyfisk 40
Vanlig ulke 50
Øyepål 50